Ar 2017.gada 31.decembri Dr.Mininga beidz paraktizēt kā valsts apmaksāts ģimenes ārsts. Praksi pārņems Dr.Ozola.

Pateicamies par ilgstošu sadarbību Dr.Ausmai Miningai ģimenes ārsta statusā. Vēlam veselību, možu garu un asu prātu arī turpmāk..

SIA Alūksnes PVAC administrācija

 

Dr.Miningas ģimenes ārsta praksi pēc formalitāšu nokārtošanas ar Veselības inspekciju un Nacionālo veselības dienestu pārņems Dr. Daina Ozola. Prakses pārņemšana varētu notikt 2018.gada 14.februārī. Darba laiki tiks precizēti. Prognozējam, ka tālrunis pierakstiem 64322689 tiks pārņemts no dr.Miningas ģimenes ārsta prakses.

Daktere Mininga turpmāk dažas dienas nedēļā sniegs maksas konsultācijas kā pneimonologs, arodveselības un arodslimību ārsts un kā maksas ģimenes ārsts. Darba dienas un darba laiki tiks precizēti februāra mēneša laikā.

 

Komentāri šim rakstam

Izmaiņas darba laikos

Aktuāli

Autortiesības © SIA "Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs"
tālr. (+371) 64322482