Par projekta "Invalīdu vertikālā pacēlāja būvniecība" realizāciju

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs” turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu, kura rezultātā tiks izbūvēts vertikāls pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu piekļuvi projekta iesniedzēja īpašumā strādājošām ģimenes ārstu praksēm.

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumā „Veselības aprūpes infrastruktūra” apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros 2014.gada 12.novembrī tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3DP/3.1.5.1.1./14/APIA/CFLA/022 „Ģimenes ārstu prakšu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām SIA „Alūksnes primārās veselības aprūpes centrā”” īstenošanu, kā rezultātā tiks izbūvēts vertikāls pacēlājs no pirmā stāva uz otro stāvu cilvēkiem, kuri nevar pastāvīgi pārvietoties no pirmā stāva uz otro, lai nodrošinātu piekļuvi projekta iesniedzēja īpašumā strādājošām ģimenes ārstu praksēm. 

Būvniecību ERAF projekta „Ģimenes ārstu prakšu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām SIA „Alūksnes primārās veselības aprūpes centrā””  ietvaros veic SIA „Ozolmājas” saskaņā ar SIA „Alūksnes būvprojekti” izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzību nodrošina būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums līdz 2015.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās plānotās izmaksas 35 583,39 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 35 227,56 EUR apmērā, tajā skaitā ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 29 943,43 EUR, privātais finansējums – 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 284,13.

Projekta izpilde ir saistīta ar būvniecības darbu izpildi. Pacēlāja uzstādīšanas vietas nav saistītas ar piekļuvi medicīnas personālam un ir  norobežotas, lai pacientiem radītu maksimāli maz neērtību. Darbus paredzēts veikt ārpus darba laika. Poliklīnikas administrācija  lūdz apmeklētājus būt iecietīgiem pret būvniecības darbu radītajām neērtībām.

 

                                   

 

Komentāri šim rakstam

Izmaiņas darba laikos

Aktuāli

Autortiesības © SIA "Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs"
tālr. (+371) 64322482