Sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrībām

Ārstniecības iestādes ir noslēgušas līgumus ar sekojošām apdrošināšanas sabiedrībām.


Uz 01.04.2012. ir spēkā līgumi ar:

 

 

Ārstniecības iestāde

 

 

Apdrošināšanas sabiedrība

 

SIA “Alūksnes PVAC”

AAS “Balta”

AAS “Baltikums”

“BTA Insurance Company" SE

"Ergo Life Insurance" SE Latvijas filiāle

 

AAS “Gjensidige Baltic”

Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Latvijas filiāle

“Seesam Insurance AS” Latvijas filiāle

Ģimenes ārsts Rūta Vanaga

AAS “Balta”

"Ergo Life Insurance" SE Latvijas filiāle

 

“BTA Insurance Company" SE

Ģimenes ārsts Ausma Mininga

AAS “Balta”

AAS “Baltikums”

AAS “Gjensidige Baltic”

Acu ārsts Māra Liepiņa

AAS “Balta”

AAS “Gjensidige Baltic”

Ginekologs Gunita Kučika

AAS “Balta”

 

 

   
 

 

   

Pakalpojumu apjomu apdrošinātajām personām nosaka katra konkrētā veselības apdrošināšanas programma. 

 

Komentāri šim rakstam

Izmaiņas darba laikos

Aktuāli

Autortiesības © SIA "Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs"
tālr. (+371) 64322482